ลดค่า FT ไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

💥ครม. เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน

✅มาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จากเดิมให้ส่วนลดผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นให้ส่วนลดค่า FT แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.2565 ซึ่งทำให้มาตรการชัดเจนขึ้น และขอวงเงิน 2,000-3,500 ล้านบาท สำหรับส่วนลดจะเป็นเท่าใดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะกำหนดอีกทีคะแนนโหวต :