วัฒนธรรม จ.สุรินทร์ เผยแพร่ลายผ้าไหมของสุรินทร์ ในโครงการส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด หัตถศิลป์ สุรินทร์ถิ่นไหมงาม

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภารกิจงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทางสื่อโซเชียลมิเดีย ผ่านFacebook เพจกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

โอกาสนี้ จึงได้สวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ในโครงการส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดหัตถศิลป์ สุรินทร์ถิ่นไหมงาม จึงได้จัดทำสื่อเรื่องผ้าไทย ที่ได้นำมาตัดเย็บสวมใส่ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ การอนุรักษ์ ผ้าไหม และเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากชุมชน ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนได้อีกด้วย

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :