ครม.เห็นชอบลดภาษีน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน

⛽ ครม.เห็นชอบลดภาษีน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน (21 พ.ค. – 20 ก.ค.) 5 บาทต่อลิตร กระทบรายได้รัฐ 7 หมื่นล้าน บรรเทาค่าครองชีพและผลกระทบอื่นๆ

🔸ครม.พิจารณาขยายลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุด 20 พ.ค. 2565 ในรอบใหม่จะลดลง 5 บาทต่อลิตร เริ่ม 21 พ.ค. – 20 ก.ค. (เป็นเวลา 2 เดือน) โดยจะพิจารณาในทุกๆ 2 เดือน คาดว่ากระทบต่อรายได้ของภาครัฐ ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท (ใช้งบประมาณจากเงินกู้ยืมรวมครั้ง 70,000 ล้านบาท)

🔹“จำเป็นต้องดูแลประชาชน ภาคการผลิตให้มากที่สุด ไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงเกินไป ที่อาจจะกระทบค่าครองชีพประชาชน สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าขนส่ง โดยยังมีอีกหลายมาตรการ ที่กำลังหารือกันอยู่” พล.อ.ประยุทธ์ ระบุคะแนนโหวต :