จ.สุรินทร์ จัดโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน

จ.สุรินทร์ จัดโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.ที่โดมอเนกประสงค์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และตัวแทนองค์กร ภาคประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีหน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงการท่องเที่ยว และกระทรวงพลังงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
ทั้งนี้ ได้ทำการมอบป้ายโครงการสภากาแฟ ให้กับ นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดสภาอุสหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัด และกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปประจำเดือนมิถุนายน 2566

บััณฑิต  สะสีสังข์  : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar