เกษตรสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์ทุเรียนที่ให้ผลผลิตของจังหวัดสุรินทร์ ณ อำเภอพนมดงรัก และอำเภอบัวเชด

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์  นางสาวประภาภรณ์ คูสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายชิตะภัทร โพธิ์แสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางจริยา ดีเสมอ เกษตรอำเภอบัวเชด และนายวิชิต ประไวย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก ร่วมออกติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตของจังหวัดสุรินทร์ ณ แปลงของเกษตรกรอำเภอพนมดงรักและอำเภอบัวเชดประกอบด้วย 1.นายเลือย รักษ์สกุล บ้านไทยนิยม หมู่ที่17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก 2.นายน้อย ยิ่งชูรส หมู่ที่17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก 3.นายสุริโย โพธิ์ธรรม หมู่ที่๘ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด 4.นายยุทธศักดิ์ ดวงอินทร์ หมูที่8ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด


 ข้อมูลล่าสุดจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 1,500 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วประมาณ300 ไร่ มีการเก็บเกี่ยวเป็นสามระยะ โดยระยะแรกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566ระยะที่สองระหว่าง ต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 และระยะที่สามช่วงเดือน สิงหาคม  2566  ซึ่งผลผลิตจะออกมากในช่วงที่สอง(เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) สถานการณ์ภาพรวมปีนี้ประสบปัญหาผลกระทบจากอากาศร้อนจัดช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมทำให้ดอกร่วงทุเรียนสลัดลูกและติดลูกประมาณ 30-50% ของจำนวนลูกที่ผสมติด
 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar