พ่อเมืองสุรินทร์ นำทีมลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Surin best อำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมลุยฝนพบปะเสวนาและตรวจสอบพื้นที่ปัญหา และความต้องการของประชาชน 

พ่อเมืองสุรินทร์ นำทีมลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Surin best อำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมลุยฝนพบปะเสวนาและตรวจสอบพื้นที่ปัญหา และความต้องการของประชาชน 

    วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำทีมส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Surin best ในอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 3 จุด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี ศูนย์จำหน่ายข้าวอินทรีย์สุรินทร์ JPriceshop ตำบลเทนมีย์ และศูนย์เรียนรู้บ้านเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ ซึ่งได้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ทั้งออนกราว ออฟไลน์ และออนไลน์ จนได้เข้าสู่surinbest.com โดยการนำของพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ จึงทำให้มีช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น
    จากนั้นเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามประเด็นปัญหาและความต้องการในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณความจุน้ำ และสร้างหาดทรายเทียมอ่างอาปึล หมู่ที่ 1 ตาบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จุดที่ 2 ถนนทางหลวงสายสุรินทร์-ลำดวน ทางกลับรถกิโลเมตร 11+300 หมู่ที่ 4 ตาบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ (ระยะทางห่างจากจุดที่ 3 ประมาณ 8 กิโลเมตร) จุดที่ 3 โครงการสร้างสะพานลอยข้ามถนนระหว่างหมู่บ้านเชื่อมหน้าโรงเรียนบ้านปราสาท ตราด มิตรภาพที่ 58 (ระยะทางห่างจากจุดที่ 4 ประมาณ 8 กิโลเมตร) และจุดที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้านขยอง - หมู่บ้านตะมาดปวง ตำบลบ้านไทร อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้นำปัญหาในพื้นที่นั้นๆ มาประชุมหารือกันในเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ที่บริเวณวัดสังมงคล บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
    เบื้องต้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar