ด่วน! รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

     ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม เพื่อปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมายและคดีความแก่ผู้รับบริการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ลงระบบสารสนเทศ และจำแนกประเภทเรื่องการให้คำปรึกษากฎหมาย และดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่สำนักงานที่ทำจังหวัดเห็นสมควรเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2566 ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044 511 940-1


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar