เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567 แผนรับบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 “ปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน” เฮดัง ๆ ไทยติดอันดับโลก คว้าที่1ประเทศน่าเยี่ยมชมที่สุดประจำปี2024 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do’s & Don’ts) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ขอเชิญบูชาเหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นหล่อเศรษฐีรุ่น 1 ในโอกาสครบรอบ 96 ปีเกษตรสุรินทร์ ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อเพื่อลดละเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ มมส.รับสมัคร ผู้ร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree)โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Marketing) ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๖

ข่าวเด่น

สนง.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9 จัดประชุมอนุกรรมการ กขป. เขตพื้นที่ 9 และคณะทำงานวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขยายผลรูปธรรมการดำเนินงาน“ชุมชนลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวาน” ในเขตนครชัยบุรินทร์
สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9 จัดประชุมอนุกรรมการ กขป. เขตพื้นที่ 9 และคณะทำงานวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขยายผลรูปธรรมการดำเนินงาน“ชุมชนลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวาน” ในเขตนครชัยบุรินทร์
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565
บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม  1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
ชุมชนคุณธรรม #บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
โลกของช้าง (Elephant World)
โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลก
มหัศจรรย์การแสดงของช้างสุรินทร์
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวานิชนุกูลจังหวัดสุรินทร์
มหัศจรรย์การแสดงของช้างสุรินทร์
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do’s & Don’ts) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do’s & Don’ts) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เรือนจำกลางสุรินทร์ ประกาศประมูลราคาขายเศษอาหารผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เรือนจำกลางสุรินทร์ ประกาศประมูลขายเศษอาหารผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีขายทอดตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อเข้าร่วมเสนอราคากลางครุภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อเข้าร่วมเสนอราคากลางครุภัณฑ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ป.ย.ป. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน
APPF 30