ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งและปั่น กับ SRRU RUN & BIKE 2023 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "สุดยอดผู้นำ" Quick win ผลงานรัฐบาล 60 วัน จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนร่วมสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่วมชม ร่วมให้กำลังใจ "การแสดงรำแกลมอ"  ณ เวทีกลางมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เปิดให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวาระต่างๆ เพื่อเป็นของฝาก ที่ระลึกในช่วงเทศกาลต่างๆ ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนร่วมประกวดธิดาผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566” ขอเชิญร่วมงานบุญกฐินช้างใหญ่เมืองสุรินทร์ 🎉 ขอเชิญร่วม สมัครเข้าร่วมแข่งขันขูดมะพร้าวในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2566 🎉 ปภ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” เตือนก่อน รู้เร็ว ป้องกันไว้...ก่อนภัยมา

ข่าวเด่น

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสุรินทร์
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสุรินทร์
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565
บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม  1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
ชุมชนคุณธรรม #บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
โลกของช้าง (Elephant World)
โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลก
มหัศจรรย์การแสดงของช้างสุรินทร์
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวานิชนุกูลจังหวัดสุรินทร์
มหัศจรรย์การแสดงของช้างสุรินทร์
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

Quick win ผลงานรัฐบาล 60 วัน
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชศักดิ์การะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อเข้าร่วมเสนอราคากลางครุภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อเข้าร่วมเสนอราคากลางครุภัณฑ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ป.ย.ป. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน
APPF 30