จังหวัดสุรินทร์ขับเคลื่อนสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ กรมกิจการในพระองค์ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโมลี ( ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กำชัย ทดสอบระบบเวปไซต์

ข่าวเด่น

image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
( 2 มิ.ย. 64 ) เวลา 12.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ กรมกิจการในพระองค์ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโมลี ( ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ โดยมีนานสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พลตรีสาธิต เกิดโพก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธี
image
( 11 มิ.ย. 64 ) เวลา 14.00 น.พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ถวายแด่พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ. บัวเชด จ. สุรินทร์
image
ตอนนนี้เป้นการศึกษาการเข้าใช้ระบบเวปไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image