ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ยังได้สิทธิประกันสังคมคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ครม. เคาะ 8,320 ลบ. ช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานในอัตรา 120 บาท/ตัน ขยายเวลาลดราคาพลังงานช่วยเหลือประชาชน เตรียมพบกับงานเทศกาล "เนื้ออีสาน & สุรินทร์ (ซะเร็น) Beef" เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผล 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณเป็นส่วนลดราคาให้ประชาชนที่สนใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV 6 ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวเด่น

image
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565
image
ชุมชนคุณธรรม #บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
image
โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลก
image
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวานิชนุกูลจังหวัดสุรินทร์
image
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ครม. เคาะ 8,320 ลบ. ช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน ในฤดูการผลิตปี 2564/2565 ในอัตรา 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM2.5
image
รัฐบาล ขยายเวลาลดราคาพลังงานช่วยเหลือประชาชน พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่อง
image
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ
image
ครม.ไฟเขียวลดภาษีประจำปี "แท็กซี่-สามล้อรับจ้าง-รถจักรยานยนต์รับจ้าง" 90% เป็นเวลา 1 ปี
image
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม 51 รายการ
image
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ : มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
image
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
image
คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 200/2565 เรื่อง มาตรการการกักกันตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565
image
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
image
รวมประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image