โครงการ "ลด OTOP สูดสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน" ครม. อนุมัติ 3,946 ล้านบาท เดินหน้า “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” และ “โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย” เริ่ม ก.พ. - พ.ค. 66 สธ. กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 หากเกินเกณฑ์มาตรฐานให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ รับมือ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ร่วมพิสูจน์ความฟิต พิชิตเขาพนมสวายกับพี่บัวขาว 11 กพ นี้ ห้ามพลาด !!  กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้!!! จากเดิม 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 มาตรการป้องกัน!!! แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ “การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566”

ข่าวเด่น

image
จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ 1/2566
image
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565
image
ชุมชนคุณธรรม #บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
image
โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลก
image
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวานิชนุกูลจังหวัดสุรินทร์
image
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม 51 รายการ
image
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ : มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
image
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
image
คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 200/2565 เรื่อง มาตรการการกักกันตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565
image
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
image
รวมประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image