ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศเรื่องรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันตลอดสามปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนสั่งซื้อดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ 2566 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตร ‘เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล’ (Citizen of Culture and Good Governance) รับสมัครคัดเลือกผู้เเทนฝ่ายนายจ้างเเละผู้เเทนฝ่ายลูกจ้างฯ ขอเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ตามประกาศ ก.ศป. ประกาศเชิญชวนเยาวชน นักเรียน หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัครรับทุนตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับซื้อและรณรงค์บริโภคผลไม้คุณภาพจากจังหวัดตราด จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

ข่าวเด่น

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหารือข้อราชการเพื่อกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหารือข้อราชการเพื่อกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
จ.สุรินทร์ จัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์ จัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565
บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม  1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
ชุมชนคุณธรรม #บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65
โลกของช้าง (Elephant World)
โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลก
มหัศจรรย์การแสดงของช้างสุรินทร์
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวานิชนุกูลจังหวัดสุรินทร์
มหัศจรรย์การแสดงของช้างสุรินทร์
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กกร.ออกประกาศสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม 51 รายการ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ป.ย.ป. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน
APPF 30