รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

   ด้วย สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ สังกัด กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์ บริการ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

   ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร Downlode ใบสมัครจาก Web site กองสวัสดิ์ภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ http:vetservice.dld.go.th หัวข้อหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ : รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กิโลเมตรที่ 14 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 - 20 พฤศจิกายน 2566 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดตามที่แนบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar