จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565”

จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรม“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565” ในระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 โดย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
1. การเลี้ยงอาหารช้างหรือการเลี้ยงโต๊ะจีนช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันก่อนที่จะมีการแสดงช้าง โดยจังหวัดจะจัดโต๊ะยาวไปตามแนวริมฟุตบาทความยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อวางอาหารช้าง และให้ควาญช้างทุกเชือกพาช้างเข้ามากินพืชผักที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์  
 2. การแสดงของช้าง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน รายการแสดงของช้าง ประกอบด้วยรายการต่างๆ ได้แก่ขบวนช้างพาเหรด ช้างปฏิบัติตามคำสั่งช้างแสนรู้ ช้างวิ่งเร็ว ช้างวิ่งข้ามคน ช้างเตะฟุตบอล และขบวนช้างศึก      ซึ่งการแสดงช้างจะจัด 2 วันในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นการแสดงที่รวบรวมช้างไว้มากที่สุดถึง 200 เชือก ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะจัดในเวลา 08.00-12.00 น. นับเป็นการแสดงที่น่าชมเป็นอย่างยิ่ง และมีผู้ชมเข้าชมเต็มทุกที่นั่งทุกปี
 3. การนั่งช้างชมเมือง ในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะมีการจัดช้างไว้บริการแก่ผู้สนใจการนั่งช้างชมเมือง โดยควาญช้างจะพานั่งช้างชมเมืองสุรินทร์ ในจุดต่าง ๆ ที่กำหนดจะมีท่าเทียบไว้ให้ผู้สนใจสามารถขึ้นลงช้างได้อย่างสะดวก
4. การนั่งช้างเข้าเมือง เป็นกิจกรรมการนั่งช้างเข้าเมืองสุรินทร์โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งความจำนงนั่งช้างเข้าเมือง โดยจะจัดในวันที่มีการเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง ซึ่งเมื่อช้างเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารช้างต่อไป
5. การออกร้านของสภากาชาด ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร้านค้าต่าง ๆ 
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 044512039 #มาเที่ยวกันเด้อ #สุรินทร์ #ช้างสุรินทร์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar