บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65

🎉 ชุมชนคุณธรรม #บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ปี 65

🐘 บ้านหนองบัว คือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือน เพราะชาวกูย หรือกวย หรือส่วย ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิม ยึดถือพิธีกรรม ความเชื่อ ชาวกูยป็นที่เลื่องลือด้านความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างมานมนาน ทั้งการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้าง จนเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีประชิหมอช้างซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิชาจากพ่อหมอช้างให้หมอช้างรุ่นต่อไป และพิธีไหว้ศาลปะกำ ซึ่งเป็นเสมือนเทวลัยที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ และผีปะกำใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังปะกำกับอุปกรณ์ในการคล้องช้าง มีประเพณีบวชนาคช้างที่หาดูได้ยาก แม้เข้าสู่ยุคดิจิทัลแต่ลูกหลานรุ่นใหม่ก็ยังอยู่กับช้างและแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ คือเสื้อสีดำแขนยาว ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงไหมสวยงาม ส่วนผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง และยังคงใช้ภาษากูยเป็นภาษาถิ่นในการสื่อสารกัน แต่ไม่มีภาษาเขียน

🌀 วิถีชีวิตที่น่าทึ่งของชาวกูย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติแวะเวียนเข้ามาอยู่เสมอ จนต้องเปิดโฮมสเตย์ให้สัมผัสชีวิตคนเลี้ยงช้างกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ นั่งหลังช้าง ตักบาตรช้าง การทำอาหารพื้นถิ่น อุ้มช้างอาบน้ำในลุ่มน้ำชี ดูการฝึกช้าง สาธิตการทำกระดาษสาจากมูลช้างที่โรงผลิตกระดาษมูลช้าง โรงทอผ้าไหม การแกะสลักไม้ การทำมีดกับตะขอสับช้าง และที่วัดป่าอาเจียง มีสุสานช้างแห่งเดียวในโลก รวบรวมกระดูกช้างจากหลายพื้นที่เกือบสองร้อยเชือกมาเก็บไว้ แสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อช้าง

⭐️ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 โดยเป็นการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 228 ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

📌 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 จำนวน 10 ชุมชน มีดังนี้

1. ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

2. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

3. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

4. ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

5. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

6. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

7. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

8. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

9. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

10. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว

https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=186494


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar