จ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 2/2566

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พลตรี สาธิต เกิดโภค ผบ.มทบ.25 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
    ร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการ เพื่อให้การดำเนินการเตรียมรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


วัสนนันท์ สมคะเณย์ รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :