สุดมันส์ โชว์ประกวดวงดนตรีเยาวชนชาย-หญิง ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566

     วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดการประกวดวงดนตรีเยาวชนชายหญิง ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 ” ณ เวทีกลาง สนามกีฬาศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริม Soft power ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงวงดนตรีของเยาวชนจากทุกพื้นที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยบูรณาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

    ในการนี้นางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและบูรณาการจากหลายภาคส่วน อาทิ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

    สำหรับผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนชายหญิง รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 วง ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ วง Hidden track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วง สวิ๋ง  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วง ฤทัย  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งได้รับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

    สำหรับรางวัลชมเชย ได้แก่ วง Boss โรงเรียนกระเทียมวิทยา วง Adrenaline โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วง Bombcat โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วง Bnw Band โรงเรียนบ้านหนองแวง วง Raventon  โรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนสิรินธร วง ๑ Dream  โรงเรียนสตรีสิริเกศ และวงพาย  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตามลำดับ

รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม วงสวิ๋ง  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม วง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

    สำหรับผลการประกวดกองเชียร์ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมมนุษยศาสตร์บันเทิงศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมั่วหน้างาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รางวัลชมเชย ทีมเมืองที Cheer และรางวัลชมเชย ทีม Sunny

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar