พ่อเมืองสุรินทร์ นำทีมลงพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี เที่ยมชมตลาดปลาทางพาด แหล่งส่ง-ออกปลาสด ปลาแห้ง และปลาแปรรูป ของภาคอีสานพร้อมทั้งพบปะเสวนาและตรวจสอบพื้นที่ปัญหา และความต้องการของประชาชน

พ่อเมืองสุรินทร์ นำทีมลงพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี เที่ยมชมตลาดปลาทางพาด แหล่งส่ง-ออกปลาสด ปลาแห้ง และปลาแปรรูป ของภาคอีสานพร้อมทั้งพบปะเสวนาและตรวจสอบพื้นที่ปัญหา และความต้องการของประชาชน
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำทีมส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ลงพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี เที่ยมชมตลาดปลาทางพาด แหล่งส่ง-ออกปลาสด ปลาแห้ง และปลาแปรรูป ของภาคอีสาน และให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Surinbest.com

    จากนั้นเวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามประเด็นปัญหาและความต้องการในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี ได้แก่ จุดที่ 1 ตลาดปลาตำบลกระเบื้อง พบว่าเป็นที่พื้นที่ของเอกชน และจุดบริการลูกค้าคับแคบ ติดถนนสายหลัก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และไม่มีพื้นที่บำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จุดที่ 2 โครงการผักแก้จนชุมชนหัวนาคำ หมู่ที่ 3 พบว่า เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาในการนำน้ำขึ้นมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเป็นจำนวนมาก จุดที่ 3 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 2 พบว่าขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร และจุดที่ 4 โครงการผักแก้จนชุมชนหัวนาคำใต้ หมู่ที่ 4 พบว่าเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาในการนำน้ำขึ้นมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเป็นจำนวนมาก

     ทั้งนี้ได้นำปัญหาในพื้นที่นั้นๆ มาประชุมหารือกันในเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ตำบลกระเบื้อง  โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar