สืบสานตำนานบ้านแกใหญ่ ชุมชนจากหลักฐานทางโบราณคดี สู่การจัดงานสืบสานตำนานมรดก 100 ปี ของดีประจำตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อคนรุ่นใหม่ได้รู้รักษ์และหวงแหน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานตำนานมรดก 100 ปี ของดีประจำตำบลแกใหญ่ ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.แกใหญ่ ประชาชนเข้าร่วมพิธี 

ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่ เป็นเมืองหน้าด่านที่เชื่อมต่อกับบ้านแสลงพันธ์เป็นหนึ่งในเมืองหน้าด่านที่สำคัญ เป็นชุมชนตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ.112 ในปีพุทธศักราช 2436 เป็นชุมชนจากหลักฐานทางโบราณคดี โดยลักษณะมีคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน พบหลักฐานชี้ให้เห็นได้ว่ามีคนเคยอาศัยอยู่ มากกว่า 1,000 ปี บริเวณกึ่งกลางของหมู่บ้าน มีสภาพเป็นโคกเนินสูงจากพื้นโดยรอบ บริเวณทางทิศตะวันออกของชุมชนมีวัดปทุมธรรมชาติ ภายในมีอาคารอุโบสถไม้เก่าแก่ หรือที่เรียกว่า สิม เป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านสร้างด้วยไม้ปรากฏลวดลายแกะสลักให้เห็นชัดเจน ตั้งอยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจ อุโบสถวัดประทุมธรรมชาติยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ  ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2462  มีอายุ 105 ปี 

ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและเผยแพร่มรดกร้อยปีตำบลแกใหญ่ “โบสถ์ไม้ตำบลแกใหญ่ อายุ 105 ปี” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลแกใหญ่ “ของดีตำบลแกใหญ่” บำรุงรักษาศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สร้าง“ตำนาน” และ “ประเพณี” ประจำตำบลแกใหญ่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลแกใหญ่

สำหรับงานสืบสานตำนานมรดก 100 ปี ของดีประจำตำบลแกใหญ่ จัดขึ้นระหว่าง 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar