จ.สุรินทร์ ร่วมรำลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.45 น. จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2566 ขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2567

งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและบรรพบุรุษที่มีพระคุณต่อลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสำนึกรักในแผ่นดินเกิด โดยในห้วงเวลา 08.00 มีการประกอบพิธีสงฆ์  และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน วางพวงมาลา เพื่อสักการะพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ตามลำดับ จากนั้นประธานคล้องมาลัยดอกไม้สด และจุดธูปเทียนสักการะแก่พระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าแถวตามลำดับหลังแท่นเกียรติ ประธานขึ้นสู่แท่นเกียรติยศ กล่าวสดุดีพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ เดิมเคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของตัวเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองเหลืองรมดำ สูง 2.2 เมตร มือขวาถือของ้าว แสดงถึงความเก่งกล้าสามารถของท่านในการบังคับช้างศึก และเป็นเครื่องแสดงว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างมาแต่ดึกดำบรรพ์ รูปปั้นสะพายดาบคู่อยู่บนหลังแสดงถึงความเป็นนักรบ ความกล้าหาญอันเป็นคุณสมบัติที่ตกทอดเป็นมรดกของคนสุรินทร์ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2528

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar