พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพรหมวชิรโมลี(ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพรหมวชิรโมลี(ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีพระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี) เจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

ตามที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ มีภารกิจในการถวายการรักษา และดูแลสุขภาพแด่พระพรหมวชิรโมลี ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการอาพารด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ณ ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 อาคาร 14 ชั้น โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 นั้น พระพรหมวชิรโมลีภายหลังได้มีภาวะหายใจล้มเหลว คณะทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ ได้ใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา และมีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร เกร็ดเลือดต่ำ ไตวายเฉียบพลัน ได้รับการฟอกไตเป็นระยะ วันที่ 9 เมษายน 2567 ได้มีภาวะความดันโลหิตต่ำ ให้ยากระตุ้นความดันในขนาดสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุด มีสัญญาณชีพไม่คงที่ ออกซิเจนปลายนิ้วต่ำลงจนกระทั่งเย็นวันที่ 11 เมษายน ชีพจรเริ่มต่ำลง ไม่ตอบสนองต่อการรักษา พระพรหมวชิรโมลีได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 00.38 น.

ประวัติ พระพรหมวชิรโมลี นมีนามเดิมว่า ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2476 ที่บ้านตะตึงโถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บิดา-มารดาชื่อ นายเคล็มและนางแคน พิศลืมช่วงวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อายุ 16 ปี ย่างเข้าสู่วัยรุ่น หันเหสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บรรพชาเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2492 ที่วัดกลางสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2497 ที่พัทธสีมาวัดกลางสุรินทร์ มีพระประภากรคณาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิทธิการโกศล (เทพ นันโท) วัดกลางสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

บัณฑิต สะสีสังข์ : ถ่ายภาพ
จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar