จ.สุรินทร์ จัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอปราสาท

     ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นางวัฒนา เสาใย ราษฎรบ้านบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อ ด้วยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของนางวัฒนา เสาใย บ้านเลขที่ 19หมู่ที่ 3 บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเสียหาย ทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง

    สำหรับการให้ความช่วยเหลือ โดยการบูรณาการของอำเภอปราสาทนำรถดับเพลิง เข้าระงับเหตุ มีหน่วยงานร่วมดำเนินการดับเพลิง ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาทองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด รถดับเพลิงของหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัย ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ชุด ชรบ. อปพร. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ สามารถควบคุมเพลิงได้เวลาประมาณ 12.20 น. ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
       สำหรับวันนี้มีหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด  ชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด  สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar