จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินท์ ดำเนินการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567

 

  

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินท์ ดำเนินการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

     นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผ้าไหมสุรินทร์ โดยคัดเลือกผ้าจากทั้ง 17 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 108 ผืน เข้าร่วมประกวด และกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย โดยมีผู้เข้าร่วมเดินแบบจำนวนทั้งสิ้น 34 คน 

 

     ผลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 

1. รางวัลชนะเลิศ - ผ้าโฮล โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ (นายบันเทิง ว่องไว) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - ผ้าโฮล โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ (นางสาวศิรินยา ว่องไว) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ผ้าโฮล โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ (นางสาวประไพ ดาทอง) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ

4. รางวัลชมเชย

 - ผ้าโฮล โดยกลุ่มรวมพลังพัฒนา (นายทวีศักดิ์ ศรีลาไลย์) ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์

 - ผ้าไหมมัดหมี่ลายฉัตร โดยกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมทอมือ ม.2 (นางสุรทิศ สุลินทบูรณ์) ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์

 - ผ้าลายทะเลวน โดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย (นางเยือด คำพันธ์) ตำบลนสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์

 - ผ้าโฮลประยุกต์ โดยกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาโสร (นางชาบ ดาทอง) ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ

 - ผ้าลายเรือหงส์ โดยนายภณพล คิดสำราญ ตำบลดม อำเภอสังขะ

 

     หลังจากการประกาศผลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสุรินทร์แล้ว ยังได้มีกิจกรรมแสดงแบบผ้าที่ได้รับรางวัล โดยแขกกิตติมศักดิ์ของกิจกรรม ได้แก่ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

 

     ในการนี้ นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar