ผู้ว่าฯสุรินทร์ จับมือ ผู้ว่าอุดรมีชัย เปิดด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมแล้ว

     จากกรณีที่ทาง ศบค.และกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 เม.ย.2565 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนให้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าออกของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก และให้พิจารณาเปิดด่านผ่านแดนถาวรทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไปแบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของรัฐบาลนั้น ทำให้ด่านผ่านแดนหลายแห่งทั่วประเทศขานรับและมีการเปิดด่านชายแดนไปแล้วนั้น

     และในวันนี้ (6 พ.ค.65)  ที่บริเวณประตูด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่านอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผวจ.สุรินทร์  ร่วมเปิดด่านถาวรชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม กับนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ  ร่วมพิธีเปิดด่านชายแดนร่วมกัน

     ทั้งนี้ จ.อุดรมีชัย และ จ.สุรินทร์ ได้ยึดถือกติกากลาง ที่ได้รับอำนาจจากรัฐบาลของแต่ละฝ่ายมาพูดคุยกัน และมีข้อตกลงร่วมกันในเบื้องต้น จะมีการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายได้ไปมาหาสู่กันอย่างปกติ  โดยใช้หลักเกณฑ์ของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายอนุญาต ให้ดำเนินการได้ในเบื้องต้น ในส่วนมาตรการอื่นๆที่ขัดข้อง หรือมีความไม่สะดวกในอนาคต ทางทั้ง 2 ฝ่ายก็รับที่จะไปหารือกับรัฐบาลเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้การผ่านแดนของประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย กลับมาเหมือนเดิมที่ไม่มีโควิด  ในส่วนข้อตกลงหรือรายละเอียดต่างๆนั้น  ก็จะเป็นห้วงเวลา และประชาชนกัมพูชา ที่ใช้บอเดอร์พาส เมื่อก่อนเข้ามาได้ 7 วัน  ตอนนี้ทางรัฐบาลไทย กำหนดให้เข้ามาได้แค่ 3 วัน ซึ่งทาง จ.อุดรมีชัย มีประชาชนชาวกัมพูชามีความจำเป็นต้องเข้ามาหาหมอ เพื่อรักษาพยาบาลอาจจะต้องใช้เวลานาน ก็อาจจะทำให้ประชาชนไม่สะดวก จึงขอเพิ่มวันเป็น 5 วัน ซึ่งฝั่ง จ.อุดรมีชัย ยืนยันว่า ประชาชนชาวกัมพูชา มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ทั้งหมดทุกคนแล้ว ส่วน จ.สุรินทร์ เองก็ฉีดเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเรื่องการฉีดวัคซีนของทั้ง 2 จังหวัด ไม่น่ากังวล  

     ในส่วนการข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชานั้น ฝั่งของประเทศกัมพูชาอยากให้มีการเปิดด่านเข้าออกได้เหมือนเช่นเดิม โดยเฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจากฝั่งไทย ที่ต้องการข้ามแดนไปยังกัมพูชา ก็จะเพิ่มเติมในเรื่องใบรับรองการฉีดวัคซีนเท่านั้น ไม่มีมาตรการอะไรมาก หากไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องกักตัวตามมาตรการ  แต่ฝากผู้ว่า จ.สุรินทร์ในเรื่อง เงินประกันภัยวงเงิน 1 หมื่นดอลล่า หรือกว่า 3 แสนบาทไทย ประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มีเงิน และต้องการข้ามแดนเพื่อทำมาหากินในฝั่งไทย  ก็อาจจะไม่มีเงินมากถึงขนาดนั้น   จึงฝากให้ทาง จ.สุรินทร์ นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาด้วย และทางกัมพูชาก็เข้าใจดีว่าเป็นมาตรการของไทย และหลังจากเปิดด่านชายแดน ทางผู้ว่าฯ ของทั้ง  2 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการประชุมหารือถึงมาตรการผ่อนคลายต่างๆอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อผ่อนคลายให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ก็จะมีการประชุมหารือกันเป็นระยะๆต่อไป   

     สำหรับมาตรการ และหลักเกณฑ์ผ่านแดน ที่รัฐบาลไทยกำหนด ประกอบด้วย หากเป็นคนไทยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ thailand pass (https://land.tp.consular.go.th/home) พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง  หากผลตรวจเป็นลบจะได้เข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ แต่หากเป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย จะต้องมีประกันภัยวงเงิน 10,000 US เพิ่มเข้ามาอีก 1 ขั้นตอน และหากชาวต่างชาติใช้บอเดอร์พาสในการผ่านแดนจะอยู่ได้ตามพื้นที่ที่กำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

     ทั้งนี้ เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวร 31 จุดใน 17 จังหวัดทั่งประเทศมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสัญชาติไทยต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ผลเป็นลบสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องกักตัว หากพบเชื้อให้ส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิ  ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด ต้องตรวจหาเชื้อและกักตัว 5 วัน หากพบเชื้อให้ส่งรักษาตามสิทธิ คนไทยมีวัคซีนครบเข้าได้เลย ต่างต้องชาติลงทะเบียน Thailand Pass และสำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะชาวกัมพูชา และสัญชาติอื่นๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เดินทางแบบระยะยาว พำนักในไทยมากกว่า 3 วัน ต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด มีเอกสารการลงทะเบียน หนังสือเดินทางครบถ้วน และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยสามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร 

     ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass มีหนังสือเดินทาง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ไม่มีเชื้อ สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยต้องกักตัว 5 วัน หากพบเชื้อส่งรักษาตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรม หรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง ยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจด้วย RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงว่าไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกักตัว และสามารถเดินทางไปได้ทั่วราชอาณาจักร ขณะเดียวกัน ผู้ที่เดินทางแบบระยะสั้นพำนักอยู่ไทยไม่เกิน 3 วัน

ประนนท์ ไม้หอม : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :