จ.สุรินทร์ เปิดตลาดโบราณดุงกูย ในจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี2565 วันแรกเป็นไปอย่างคึกครื้น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ วัดแจ้งสว่าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดโบราณดุงกูย ในงานประเพณีบวชนาคช้างประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในวันนี้เปิดเป็นวันแรกเต็มไปด้วยความครึกครื้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางทรงลักษณ์ วรภัย กล่าวว่า การจัดตลาดโบราณดุงกูย ในงานประเพณีบวชนาคช้าง แสดงให้เห็นถึงพลังของการบูรณาการในหลากหลายภาคส่วนในการนำทุนทางวัฒนธรรม ศิลปการแสดง นำมาเสนอในรูปแบบการสาธิต จัดแสดง และจำหน่าย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ กลุ่มศิลปินนักแสดง อีกทางหนึ่งหลังจากได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงความสามารถ ชุมชนเองได้นำเสนอมรดกภูมิปัญญา ที่ทรงคุณค่าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้ และก่อให้เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนทางเศรษฐกิจรากฐานให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดแจ้งสว่าง ศูนย์คชศึกษา และวังทะลุ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 จะประกอบพิธีเซ่นศาลประกำ และแห่นาคช้างไปยังวังทะลุ

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :