พช. สุรินทร์ จัดพิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี2565

พช. สุรินทร์ จัดพิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี2565

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล จนสามารถช่วยเหลือตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

     นางทรงลักษณ์ วรภัย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ เป็นประเภทเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผ้าไหมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงอาหาร และของใช้ของที่ระลึก โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการซื้อสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถนำไปเป็นของฝากได้ ส่วนในเรื่องตลาดการค้าขายจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดพื้นที่การจำหน่ายสินค้า ทั้งตลาดเขียว และลานวัฒนธรรม บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า รวมถึงการส่งเสริมการค้าขายในตลาดออนไลน์ เป็นการสร้างรายได้ในช่วงโควิด-19

     การดำเนินการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยกำหนดให้มีการรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองทารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :