อ.สำโรงทาบ มอบโดโลไมท์ สารปรับปรุงดิน ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105  พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน"

   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ มอบหมายให้ นางสาวกชศร ถาวรคงศรีศิริ ปลัดอำเภอ ร่วมรับมอบโดโลไมท์ สารปรับปรุงดิน  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินและบริษัทสโตนวัน ได้นำมามอบให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105  พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ที่บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน  222  ตัน  เพื่อให้สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105  พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" นำไปปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสดในการทำนาอินทรีย์ทั้งกลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกได้รับทั้งสิ้น 74  ราย โดยมี นางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และผู้แทนบริษัทสโตนวัน เป็นผู้มอบ

     โดโลไมท์(dolomite) เป็นแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้เป็นหินก่อสร้างหรือหินประดับ ทำปูนซีเมนต์บางชนิด ใช้ทำแมกนีเซียมซึ่งเป็นวัสดุทนไฟใช้สำหรับการบุเตาถลุงเหล็ก โดยเป็นเตาคอนเวอร์ในการผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น โดโลไมต์เป็นสินแร่หลักของโลหะแมกนีเซียม ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้วบางชนิด เช่น พวกแก้วแผ่น เป็นต้น  โดยโดโลไมท์มีประโยชน์ในด้านการปรับสภาพดิน ลดความเป็นกรดในดินและน้ำ ควบคุม pH ให้คงที่ สามารถแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม และแมกนีเซียม ในดิน แก้ปัญหาสภาพดิน ช่วยลดค่าความเป็นกรด แก้ปัญหาดินเปรี้ยว รักษาอาการดินเสีย สภาพดินเปรี้ยว ดินพรุน ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรมาเป็นเวลานานๆ สามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มค่าการดูดซับ และความสามารถการแลกเปลี่ยน CEC ของดิน ดังเช่น ในด้านการปรับสภาพดิน ควรใส่ปูนโดโลไมท์ ในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อช่วยปรับสภาพดิน เว้นระยะ 1 เดือน จึงใส่ปุ๋ยหรือแม่ปุ๋ยต่อ

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :