วธ.สุรินทร์ เตรียมคัดเลือกรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

     วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นางสาววาสนา  ไชยพรรณา  วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุน การนำเสนอข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชิงประจักษ์  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 โดยมีพระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมนำเสนอข้อมูลชุมชนอย่างพร้อมเพรียงกัน

     การดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :