อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดประธานการอบรมฯ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องเทคนิค บุคลิกภาพ การสร้างความมั่นใจ ของการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ในการเป็นพิธีกรจากวิทยากรจาก ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รวมทั้งเสริมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและการใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ จากชมรมช่างถ่ายภาพสมัครเล่นของจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar