ปชส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการข่าวและรายการร่วมกับNBTภูมิภาคทั่วประเทศ ประจำปี 2565

ปชส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการข่าว และรายการ ร่วมกับNBTภูมิภาค ทั่วประเทศ ประจำปี 2565

วันที่14 - 16 มีนาคม 2565 สำนักงานประชาสำพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และนางสาวจินดาพร คล้ายคลึง นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการข่าว ตามโครงการ creative Thingking) ตามโครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ภูมิภาค   ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางทัศนี ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นประธานในประชุมครั้งนี้ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการข่าว ตามโครงการ creative Thingking) ตามโครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ด้านการผลิตข่าว สกู๊ปข่าว และรายงานสด เพิ่มทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเล่าเรื่องด้วยภาพ และการคลี่ประเด็นนโยบายรัฐบาล 

นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านการปรับตัวของสื่อมวลชนให้เท่าทันสื่อใหม่ การพัฒนารายการข่าว การผลิตข่าวแนวใหม่ ในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนาสื่อหลัก ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อโซเซียลมีเดีย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ ในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเป็นข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar