สรุปข่าวและกิจกรรมสำคัญจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

บทข่าว/ตัดต่อ : กำชัย วันสุข เสียง : จินดาพร คล้ายคลึงคะแนนโหวต :