สรุปข่าวและกิจกรรมสำคัญจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปข่าวและกิจกรรมสำคัญจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2565

จัดทำโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

บทข่าว/ตัดต่อ : กำชัย วันสุข

เสียง : จินดาพร คล้ายคลึง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar