ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำหน่ง นิติกร สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์

บัญชีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นิติกร

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar