การสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน

ด้วยสหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จํากัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานต่อเติม สำนักงาน กำหนดจำหน่ายเอกสารราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 ถึงเวลา 12.00 น และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข่าวการสอบราคาดังกล่าว ให้ผู้สนใจทั่วไปทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar