ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

https://asset1.nacc.go.th/dcs-app/disclosure.jsf  ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

และจะดำเนินการปิดประกาศรายละเอียดสำเนาบัญชีทรัพย์และหนี้สิน ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 4/1 ถ.สุริยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar