สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ปิดการประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุรินทร์

ด้วยนายทะเบียนประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้มีประกาศเรื่องรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันตลอดสามปีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ผลให้เจ้าของรถที่ทะเบียนรถระงับ ตามประกาศต้องดำเนินการส่งคืนแผ่นป้ายและชำระภาษีที่ค้างพร้อมเงินเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด
     ดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์จึงขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุรินทร์จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar