สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar