ขอมอบรายงานประจำปี 2565

ด้วยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์กร และผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์การตลาด ในรอบปีงบประมาณ 2565 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลภายในและสาธารณชนทั่วไปทราบ 

ในการรี้ องค์การตลาด จึงขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2566 มาเพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภายในหน่วยงานของท่านได้รับทราบ บทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงาน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ จากหนังสือรายงานประจำปี ดังกลาสว โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรายงานประจำปี 2565 ได้ที่ www.market-organization 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar