โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโมตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันกลองยาว ชิงแชมป์กลองยาวภาคอีสาน ครั้งที่ 1 งานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2567

ด้วยโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม วัดท่าแขก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้จัดให้มีการประกวดการประกวดแช่งขันกลองยาว ชิงแชมป์กลองยาวภาคอีสาน ครั้งที่ ๑
งานวัดบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกและยังได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมวงดนตรีพื้นบ้านและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีพระชนมายุอย่าง ๙๒ พรรษา
เพื่อให้การประกวดแช่งขันกลองยาว ชิงแชมป์กลองยาวภาคอีสาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์ไปยังวงกลองยาวทั่ว
ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศไปครอง พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดียิ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar