เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q Restaurant)”

🔔จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์🍜🍲 เข้าร่วมโครงการ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q Restaurant)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับการตรวจรับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยในการประกอบอาหาร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยฯ และประชาสัมพันธ์ให้กับร้านที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

👉คุณสมบัติ :👈

1. ร้านอาหารต้องมีความสะอาด มีสุขลักษณะเบื้องต้นที่ดี

2. วัตถุดิบหลักที่ประกอบอาหารต้องเป็นสินค้า Q หรือเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรอง หรือเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตรับรองตนเอง ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบสารพิษตกค้างจากเจ้าหน้าที่โครงการ

3. ร้านอาหารต้องใช้วัตถุดิบปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอโดยในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้วัตถุดิบที่ขอรับรองเป็นสินค้า Q หรือผ่านการตรวจรับรองหรือสินค้ารับรองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวัตถุดิบชนิดนั้นๆ

4. มีการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นร้านอาหาร

📌ผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 111 ม.2 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ☎โทร./โทรสาร 044-558394 หรือ Facebook : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์คะแนนโหวต :