ขอเชิญชวนเกษตรกรรายใหม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านช่องทางออนไลน์

📗 อยากขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่...

❌ ไม่อยากเดินทาง

❌ ไม่อยากลางาน

👉 ปัญหานี้จะหมดไป ด้วย e-Form ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์

✔ สามารถใช้ได้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุกชนิด รวมถึงกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ปลูกพืชแบบสวนผสม ทำนาเกลือสมุทร และเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

✔ ไม่จำกัดเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

👨‍💻 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/login

ส่วนวิธีการใช้ระบบ e-Form จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในโพสนี้เลยค่ะ 👇

ข้อมูล : กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar