ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ที่ ม.4 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป 

รายละเอียดตามที่แนบ... 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar