องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนคุณครูแนะแนวหรือคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เครื่องมือในการรู้จักตัวเอง รู้จักอาชีพ และการดูแลใจนักเรียน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนคุณครูแนะแนวหรือคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เครื่องมือในการรู้จักตัวเอง รู้จักอาชีพ และการดูแลใจนักเรียน” โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 4 เครื่องมือ ที่ a-chieve ใช้ในกระบวนการออกแบบทางเลือกในชีวิตสำหรับนักเรียน ดังนี้

1. เครื่องมือ "ตุ๊กตาขนมปัง" เพื่อทบทวนตัวเองอย่างรอบด้าน

2. เครื่องมือ "ตารางประเมินความเหมาะสมระหว่างตัวตนกับอาชีพ"

3. เครื่องมือ "วางแผนเส้นทางชีวิต"

4. เครื่องมือ "สำรวจอารมณ์และดูแลจิตใจ" เพื่อช่วยบรรเทาความเครียดให้กับเด็ก

💻อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom meeting)

*สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2566

**รับจำนวนจำกัด เพียง 150 คน เท่านั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.surinpao.go.th

#รับสมัครเข้ารับการอบรม #กสศ #เปลี่ยนองศาปฏิรูปเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง #จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ #จังหวัดสุรินทร์ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar