ป.ป.ช.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ป.ป.ช.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

ตามที่แนบมาดังนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1so9UEmxYLILU_BS0gJ0ACMTJ0cQ35w83


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar