ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๖

ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๖


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar