ครม.ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก้ปัญหาต้นทุน ผู้เลี้ยงสัตว์ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก้ปัญหาต้นทุน ผู้เลี้ยงสัตว์ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ครม. มีมติเห็นชอบนโยบายผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โควตาตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยเปิดให้ผู้นำเข้าทั่วไปเป็นผู้นำเข้าได้ ในอัตราภาษีร้อยละ 0 ไม่เกิน 6 แสนตัน หรือประมาณ ร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศและวัตถุดิบทดแทน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.65) เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงได้อย่างไร?

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ผลิตอาหารสัตว์นอกเหนือจากรำข้าว ฟางข้าว เศษสับปะรด ปลาป่นและกระดูกป่น โดยปกติประเทศไทยมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้เพียงปีละ 5 ล้านตัน ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าราว 3 ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว

จากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอันดับ 4 ของโลกกว่า 30 ล้านตัน ไม่สามารถผลิตและส่งออกได้ตามปกติ ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น

ในช่วงภาวะปกติ รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วนต่อการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ 1 ส่วน อีกทั้งยังมีการประกันรายได้เกษตรกรที่ไม่ต่ำกว่า 8.50 บาทต่อกก.

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เคยแตะระดับสูงสุดที่ 12-13 บาทต่อกก. จากราคาเฉลี่ยปกติ 8-9.50 บาทต่อกก. และยังเป็นราคาที่สูงกว่าในตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ทำให้มีความจำเป็นต้องนำเข้าเพื่อชดเชยส่วนต่าง ระหว่างรอผลผลิตในประเทศที่จะเริ่มออกมาในช่วงสิงหาคมเป็นต้นไป

ในช่วง 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.)ที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศน้อย มีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาชดเชยประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์ปรับตัวลดลง เมื่อค่าอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้เลี้ยงลดลง ก็จะทำให้ราคาอาหารทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ และไก่ไข่ในท้องตลาดปรับตัวลดลงตามกลไก

อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังกำชับให้ติดตามเฝ้าระวังการดำเนินการตามมาตรการภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ พร้อมให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความตกลงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการในครั้งนี้ ตรึงราคาสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วย

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :